Руднични пътища, жп линии и трасета на линейни обекти

Проекти

Циклично-поточна технологична линия /ЦПТ/ 3 за трошене и транспорт на руда от р-к Асарел до Корпус едро трошене на Обогатителна фабрика с максимално използване съоръженията на ЦПТ І за извоз на откривка с производителност 3000 т/ч

Проектиране на ж.п. линия от завода на “Кнауф” до съществуващата ж.п. линия на ЕНЕЛ Марица изток 3

Магистрален тръбен лентов транспортьор – МТЛТ 2 за износ на пепелина и гипс от МТЛТ 1 на ТЕЦ Марица изток 2 до Обединени северни насипища на Мини “Марица изток” ЕАД