ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

МИНПРОЕКТ

НАД 65 ГОДИНИ ИНИЦИАТИВНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КОРЕКТНО ПАРТНЬОРСТВО

ПРОЕКТИРАНЕ НА МИННИ, ЕНЕРГИЙНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ

ЕКИП, СЪСТАВЕН ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

ПОВЕЧЕ ЗА МИНПРОЕКТ

Ние сме държавна компания „Минпроект“ ЕАД и нашата специализация са инвестиционно проектиране, предпроектно проучване и консултантски услуги.

Комплексно изпълнение на модерното инвестиционно проектиране

Разработваме и управляваме големи индустриални проекти в минното строителство и енергетиката, в машиностроенето и екологията, във високото и ниското строителство на различен тип съоръжения и сгради, за добив и преработка на въглища и други подземни богатства, за инфраструктурни и градоустройствени обекти. Разполагаме с доказани специалисти, осигуряващи всеки етап и всяка част от инвестиционното проектиране.

Виж повече

МИСИЯ

Наш приоритет е проектирането на структуроопределящи енергийни и миннодобивни, граждански и промишлени обекти с международна и национална значимост. Разчитаме на модерна методология и натрупан опит за постигане на баланс между мащабността и сложността на заданията, опазването на природата и прилагането на върховите технологии.

ЕКИП

Екипът ни обединява опитността и уменията на водещи в бранша професионалисти с амбицията и иновативното мислене на млади високомотивирани специалисти.

ВИЗИЯ

Пречупваме през успешния си професионален опит водещите технологии и практики в добивната промишленост и модерното инвестиционно проектиране и ставаме все по-добри. Работата ни определя бъдещето на природата и хората.

Искате да работите при нас? Разгледайте свободните ни позиции!