Промишлено строителство

Промишлени площадки, сгради и съоръжения – метални, стоманобетонни и дървени конструкции

Автостопанство с открит паркинг. Сграда с ремонтни канали. Автомивка със съоръжение за оборотна вода. Склад за гуми и авточасти

Проект за добив на злато в Крумовград – Проектиране и доставки за обогатителна фабрика

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от AES 3C ТЕЦ Марица изток 1
Промплощадка; Инфраструктура; Депо и транспорт

Проекти за изграждане на земнонасипни съоръжения

Дългосрочно развитие на Западно насипище. Изграждане на подложен скален насип с опорна скална призма, „Асарел-медет“ АД

Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГЛТ №3005 в рудник „Трояново 3“

Контур Глобал Марица Изток 3, Система за управление на водите . Буферно депо .