Оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита

Оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, съгласно Наредбата, въвеждаща Директива 2014/34/ЕС (АТЕХ)
Оценяване на съответствието на продукти:

 • Група I – електрически;
 • Група I – неелектрически;
 • Група II – газ електрически;
 • Група II – прах електрически;
 • Група II – газ неелектрически;
 • Група II – прах неелектрически.

по следните модули:

 • Модул В: ЕС Изследване на типа
 • Модул С1: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта
 • Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване качеството на производството
 • Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта
 • Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт