Проектант – строителни конструкции

Отговорности:

– Разработване на част „Строително-конструктивна“ към технически и работни проекти;
– Изготвяне на количествени сметки;
– Участие в работни срещи и авторски надзор на проектираните обекти

ИЗИСКВАНИЯ:
– Завършено висше образование, магистърска степен – специалност „Строителство на сгради и съоръжения“;
– Отлично умение за работа с AutoCAD , MS Office и специализиран изчислителен софтуер;
– Познаване на Еврокод;

ОСНОВНИ УМЕНИЯ:
– Отлични умения за работа в екип;
– Отговорно отношение към работата;
– Коректност и лоялност;
– Организираност и прецизност;

КАТО ПРЕДИМСТВО ЩЕ СЕ ПРИЕМА:
– Опит в проектирането на промишлени сгради и съоръжения;
– Способност за самостоятелна работа;
– Работа с изчислителна програма Tower;

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:
– Постоянен трудов договор;
– Дългосрочна ангажираност;
– Добър социален пакет;
– Коректни трудови взаимоотношения;
– Материално стимулиране при доказани резултати;
– Работа в добре квалифициран екип по интересни и разнообразни проекти;

Кандидатстване

Ако проявите интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте на
email: office@minproekt.com

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.