Проектант по част „Минно-технологична“

МИНЕН ИНЖЕНЕР

Проектантска фирма със сериозни позиции в проектирането на обекти от добивната и преработвателната дейност търси да назначи проектант – минен инженер подземен добив.

ОТГОВОРНОСТИ:
– Проектиране на обекти от добивната промишленост – рудници, кариери, депа, съоръжения за минни отпадъци или проектиране на подземни минни и строителни обекти;
– Участие в работни срещи и авторски надзор на проектираните обекти

ИЗИСКВАНИЯ:
– Завършено висше образование, магистърска степен – специалност „Открит добив на полезни изкопаеми“ или завършено висше образование, магистърска степен – специалност „Подземен добив на полезни изкопаеми“;
– Способност за самостоятелна работа.

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ:
– Много добра компютърна грамотност – AutoCAD, Civil 3D, MS Office. Като сериозно предимство ще се приемат умения за работа със специализиран софтуер;
– Умения за работа в екип;
– Отговорно отношение към работата;
– Коректност и лоялност;
– Организираност и прецизност;

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:
– Постоянен трудов договор;
– Дългосрочна ангажираност;
– Добър социален пакет;
– Материално стимулиране при доказани резултати;
– Работа в добре квалифициран екип по интересни и разнообразни проекти.

Кандидатстване

Ако проявите интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте на
email: office@minproekt.com

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.