Електроинженер – проектант

Проектантска фирма със сериозни позиции в проектирането на обекти от добивната и преработвателната дейност търси да назаначи електроинженер – проектант

ОТГОВОРНОСТИ:
*Проектиране на електропроводи до 110kV, включително/ Проектиране на подстанции (Първична и Вторична комутация) 110/20/6kV/ Електрифициране на минен жп транспорт;
*Сградни инсталации и площадкови мрежи;
*Електрически изчисления;
*Участие в работни срещи и авторски надзор на проектираните обекти;

ИЗИСКВАНИЯ:
* Завършено висше образование магистърска степен – специалност „Електроенергетика и електробзавеждане“ – „Електрически мрежи и системи” или „Електрически централи”;
* Много добра компютърна грамотност – AutoCAD, MS Office, специализиран софтуер;
* Умения за работа в екип, аналитично мислене, организираност;

Като предимство ще се приема:
* Предишен опит в проектирането на ел. проводи и подстанции;
* Придобита ограничена или пълна проектантска правоспособност;
* Ползване на английски език на работно ниво.

Предложения:
* работа в добре организиран и квалифициран екип
* добро заплащане
* добър социален пакет
* възможности за развитие и реализация

Кандидатстване

Ако проявите интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте на
email: office@minproekt.com

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.