Строителство и реконструкция на пътища, улици и транспортни съоръжения

Проекти

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от AES 3C ТЕЦ Марица изток 1
Промплощадка; Инфраструктура; Депо и транспорт