Метални, стоманобетонни и въжени мостови конструкции

Проекти

Транспорт и депониране на пепелина и гипс от AES 3C ТЕЦ Марица изток 1
Промплощадка; Инфраструктура; Депо и транспорт

Реконструкция на хвостопровод и оборотно водоснабдяване в участъка, засегнат от развитието на минните работи на рудник „Асарел“. Вантов мост.

Ремонт и преустройство на жп мостове над р. Соколица