Технологично оборудване, инсталации и складови стопанства

Технологични и конструктивни проекти за трошачно-пресевни инсталации, претоварни съоръжения и лентови транспортни системи

Циклично-поточна технологична линия /ЦПТ/ 3 за трошене и транспорт на руда от р-к Асарел до Корпус едро трошене на Обогатителна фабрика с максимално използване съоръженията на ЦПТ І за извоз на откривка с производителност 3000 т/ч

Магистрален тръбен лентов транспортьор – МТЛТ 2 за износ на пепелина и гипс от МТЛТ 1 на ТЕЦ Марица изток 2 до Обединени северни насипища на Мини “Марица изток” ЕАД

Работен проект за лентова система за транспорт на въглища в Las Ventanas – AES GENER S.A.

Проектиране, инженеринг, доставка и монтаж на система лентови транспортьори за варовиково стопанство на сероочистваща инсталация на ENEL Марица изток 3

Проучване за управление на логистиката и изработване на работен проект за система за транспорт на концентрат за Зона 18 – Проект за транспортиране на концентрат, дънди Прешъс Металс Челопеч

Напорни и гравитачни технологични тръбопроводи

Инженерни и консултантски услуги за проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада Тепе“ на находище „Хан Крум“

Проектиране, доставка, изграждане и тестване на сгуроизвозни тръбопроводи от износоустойчиво фибростъкло. Контур Глобал МИ-3

Инсталация за обезводняване на гипс в ТЕЦ „Марица изток 2“ – тръбопроводи

Складови стопанства за насипни материали с автоматизирано или мобилно изгребване, с авто или жп-товарища

Автотоварище и транспортна система за захранване на склад за варовик за блокове 1-4 за ТЕЦ Марица изток 2

Инсталация за обезводняване на гипс в ТЕЦ „Марица изток 2“ – склад и естакади

Контур Глобал Марица Изток 3 – Открит склад за варовик

Визуализация на технологичните процеси

Ние даваме възможност на своите клиенти да се запознаят с проекта във всяка една фаза от разработването му, използвайки създаването на тримерни модели и визуализация на процесите и тяхното развитие. Това осигурява оптимизиране на разработваните процеси и устройства и намаляване на разходите за реализацията им.

Инженерни и консултантски услуги за проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада Тепе“ на находище „Хан Крум“