За контакт

инж. Стойо Боснев

тел. +359 899 910 346

e-mail:s.bosnev@minproekt.com

инж. Николай Стоименов

тел. +359 899 910 353

e-mail:n.stoimenov@minproekt.com

 

инж. Красимир Гълъбов

тел. +359 899 910 335

e-mail:k.galabov@minproekt.com

инж. Любомир Кацаров

тел. +359 899 910 338

e-mail:l.kacarov@minproekt.com

инж. Красимир Близнашки

тел. +359 899 912 479

e-mail:k.bliznashki@minproekt.com