Безопасност и здраве

Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност са основен акцент в социалната политика на всяко предприятие и са предпоставки за ефективно използване на работната сила и успешно постигане на поставените цели. Познавайки процесите по време на строителството и нормативните документи ние разработваме към нашите проекти План за безопасност и здраве по време на строителството и План за пожарна безопасност. По желание на нашите клиенти можем да изготвим и Авариен план, отговарящ на изискванията и спецификата на предприятието.

За контакт

инж. Стойо Боснев

тел. +359 899 910 346

e-mail:s.bosnev@minproekt.com

инж. Николай Стоименов

тел. +359 899 910 353

e-mail:n.stoimenov@minproekt.com

инж. Васил Василев

тел. +359 899 910 352

e-mail:v.vasilev@minproekt.com