Безопасност и здраве

Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност са основен акцент в социалната политика на всяко предприятие и са предпоставки за ефективно използване на работната сила и успешно постигане на поставените цели. Познавайки процесите по време на строителството и нормативните документи ние разработваме към нашите проекти План за безопасност и здраве по време на строителството и План за пожарна безопасност. По желание на нашите клиенти можем да изготвим и Авариен план, отговарящ на изискванията и спецификата на предприятието.