Архитектура

Архитектурни проекти на промишлени, обществени и жилищни сгради и спортно-оздравителни комплекси

„Мини Марица изток“, Претоварен пункт по направление ж.п.гара”Трояново-1”- ТЕЦ-1

“МЕДИКА”, Сандански – Складова база за съхранение на суровини, опаковъчни материали и готова продукция към таблетен цех.

Почивна станция ДССД “Отдих – Марица Изток” – Старозагорски минерални бани

Подробни устройствени планове

Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ за обект рудник „Трояново 3“ за части от землищата на с. Медникарово, с. Обручище, с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора

Специализиран подробен устройствен план за рудник „Трояново 1“ за части от землищата на с. Овчарци с. Ковачево с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора