УСЛУГИ

„Минпроект“ ЕАД предоставя консултантски, проектантски и инженерингови услуги с високо качество, в следните области: