Надзор на оценен продукт

Надзорите на оценени взривни вещества за граждански цели се провеждат съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели (Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.), въвеждаща Директива 2014/28/ЕС от 26.02.2014 г. на продукти оценени по „Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали” или по „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството”.