За контакт

инж. Върбан Гужгулов
Р-л нотифициран орган

тел. +359 7718 2340

моб. +359 8934 14326

e-mail: minproektvs@abv.bg

инж. Йосиф Антонов

тел. +359 887 827 050

e-mail: minproektvs@abv.bg