Изпитване на взривни материали

Разполагаме с лаборатория за изпитване на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология.

За контакт

тел. +359 7718 2911

e-mail: minproektvv@abv.bg