ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР “МИНПРОЕКТ” 1877

Изпитване на взривни материали

Разполагаме с лаборатория за изпитване на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология.

Изпитване на взривозащитени съоражения

Разполагаме с лаборатория за изпитване на взривозащитени съоръжения, оборудвана с съвременна апаратура и добре обучен персонал.