Членства и сертификати

  • Сертификат №BG.121128Q/U с обхват ISO 9001:2015 от BUREAU VERITAS Sertfication
  • Сертификат №BG.121128Е/U с обхват ISO 14001:2015 от BUREAU VERITAS Sertfication
  • Сертификат №CZE-170173 с обхват OHSAS 18001:2007 от BUREAU VERITAS Sertfication
  • Разрешение №109-ОС/07.06.2016 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Заповед №А-209/21.03.2017 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Разрешение №110-ОС/08.06.2016 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Удостоверение от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
  • Сертификат от ФНТС – Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия
  • Сертификат от Българска минна камара
  • Удостоверение от Български институт за стандартизация