Членства и сертификати

  • Сертификат №BG.121869Q/U с обхват ISO 9001:2015 от BUREAU VERITAS Sertfication
  • Сертификат №BG.121869Е/U с обхват ISO 14001:2015 от BUREAU VERITAS Sertfication
  • Сертификат №BG.121869HS/U с обхват ISO 45001:2018 от BUREAU VERITAS Sertfication
  • Разрешение №109-ОС/07.06.2016 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Заповед №А-209/21.03.2017 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Разрешение №110-ОС/08.06.2016 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Удостоверение от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
  • Сертификат от ФНТС – Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия
  • Сертификат от Българска минна камара
  • Удостоверение от Български институт за стандартизация