Технически възможности

Техническите възможности на „Минпроект“ ЕАД се обезпечават от инсталиран специализиран софтуер за проектиране, като AutoCAD, AutoCAD CIVIL 3D, Infrastructure Design Suite Premium, AutoCAD Architecture, DC-Software, Tower, Sap, Building design suit, SoliidWorks, Advance Steel, Building Manager, софтуер за икономическо моделиране.
Дружеството разполага със съвременен хардуер, инструменти за геодезични измервания – тотални станции, GPS, GNSS-системи, принтери и плотери, позволяващи качествено и срочно изпълнение изискванията на клиентите.