Партньори

В партньорство с другите изявени консултантски компании и научни институти „Минпроект“ ЕАД създава иновационни продукти и услуги на най-високо световно ниво.

  • „БТ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
  • „ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ“ АД
  • „ЕКИ 96“ ООД
  • МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
  • „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД
  • „ТЕРА ДРИЛ“ ООД
  • УАСГ – ЦНИП
  • „ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ“ ЕООД