АКТУАЛНО

Обява за извършване на независим финансов одит

Набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет (ГФО) за отчетната 2023г. Дата на обявяване: 12.10.2023 г. Крайна дата за подаване на документи: : 20.10.2023г. /включително/. Набира оферти за извършване на...

Отдаване под наем помещения

„Минпроект” ЕАД отдава под наем помещения в гр. София, бул. „Климент Охридски”, №14. „Минпроект” ЕАД отдава под наем помещения в гр. София, бул. „Климент Охридски”, №14. Сградата е на 17 етажа и разполага с офиси от 18 кв.м. до 35 кв.м. Офисите са разположени на...