АКТУАЛНО

Тръжна документация

   Тръжна документация за отдаване под наем дълготрайни активи /помещения/, находящи се в гр. София, бул. Климент Охридски №14, собственост на „Минпроект“ ЕАД. Дата на обявяване: 18.08.2020г. Крайна дата за подаване на документи: : 30.09.2020г. /включително/. Търгът...

Ден на Миньора

УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ И СЛУЖИТЕЛИ За мен е чест и удоволствие от името на ръководството да поздравя колектива на „Минпроект“ ЕАД по повод професионалния празник Ден на миньора. Трудът на българския миньор остава все така труден, тежък и отговорен и затова заслужава...

Тръжна документация за отдаване под наем

 Тръжна документация за отдаване под наем на дълготрайни активи /помещения/ Дата на обявяване: 28.02.2020 г. Крайна дата за подаване на документи: : 13.03.2020г. /включително/. Тръжна документация за отдаване под наем на дълготрайни активи /помещения/, находящи се в...