АКТУАЛНО

Система за управление на качеството в „Минпроект“ ЕАД

Система за управление на качеството в „Минпроект“ ЕАД Първата Система за управление на качеството в „Минпроект“ ЕАД беше внедрена и сертифицирана през 2004г. за съответствие със стандарт ISO 9001:2000 и по късно ISO 9001:2008. Надграждайки Системата за управление на...

Обява за избор на застраховател за застраховане

Покана  "Минпроект" ЕАД открива конкурс за избор на застраховател на имуществото и персонала на дружеството за 2018г. Дата на обявяване: 19.02.2018 г. Крайна дата за подаване на документи: : 06.03.2018г. /включително/. Описание на обекта на конкурса: избор на...