АКТУАЛНО

Отдаване под наем помещения

„Минпроект” ЕАД отдава под наем помещения в гр. София, бул. „Климент Охридски”, №14. „Минпроект” ЕАД отдава под наем помещения в гр. София, бул. „Климент Охридски”, №14. Сградата е на 17 етажа и разполага с офиси от 18 кв.м. до 35 кв.м. Офисите са разположени на...

Обява за продажба на дълготрайни материални активи

Обява за продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи, собственост на „Минпроект” ЕАД Дата на обявяване: 07.02.2023 г. Крайна дата за подаване на документи: : 22.02.2023г. /включително/. „Минпроект”ЕАД, на основание Решение на Съвета на директорите,...