Тръжна документация за отдаване под наем на дълготрайни активи /помещения/ Дата на обявяване: 28.02.2020 г. Крайна дата за подаване на документи: : 13.03.2020г. /включително/. Тръжна документация за отдаване под наем на дълготрайни активи /помещения/, находящи се в...