АКТУАЛНО

Избор на застраховател 2019г.

Избор на застраховател за: "Имуществена застраховка на дълготрайните активи (ДМА), собственост на "Минпроект" ЕАД Дата на обявяване: 18.11.2019 г. Крайна дата за подаване на документи: : 04.12.2019г. /включително/. “Минпроект” ЕАД – гр. София открива конкурс за избор...

Обява за одитор

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит Дата на обявяване: 01.10.2019 г. Крайна дата за подаване на документи: : 18.10.2019г. /включително/. Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на...

Избор на застраховател

  Избор на застраховател за: "Имуществена застраховка на дълготрайните активи (ДМА), собственост на "Минпроект" ЕАД     Дата на обявяване: 05.12.2018 г. Крайна дата за подаване на документи: : 19.12.2018г. /включително/. “Минпроект” ЕАД – гр. София...

Обява за одитор

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит Дата на обявяване: 24.08.2018 г. Крайна дата за подаване на документи: : 10.09.2018г. /включително/. Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на...

Tърг за продажба на автомобили

Tърг за продажба на автомобили   “МИНПРОЕКТ”ЕАД, на основание чл. 14 и чл.15, във връзка с чл.15е от ПРУПДТДДУК, Протокол № Е-РД-21-12/23.04.2018г. на Министъра на енергетиката и Решение на Съвета на директорите № 240/08.05.2018 г., обявява търг с тайно наддаване...

Система за управление на качеството в „Минпроект“ ЕАД

Система за управление на качеството в „Минпроект“ ЕАД Първата Система за управление на качеството в „Минпроект“ ЕАД беше внедрена и сертифицирана през 2004г. за съответствие със стандарт ISO 9001:2000 и по късно ISO 9001:2008. Надграждайки Системата за управление на...

Обява за избор на застраховател за застраховане

Покана  "Минпроект" ЕАД открива конкурс за избор на застраховател на имуществото и персонала на дружеството за 2018г. Дата на обявяване: 03.05.2018 г. Крайна дата за подаване на документи: : 17.05.2018г. /включително/. Описание на обекта на конкурса: избор на...