АКТУАЛНО

Покана за участие в конкурс

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МИНПРОЕКГ' ЕАД „Минпроект” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие. Правата на държавата в капитала на дружеството се упражняват от министъра на...

Избор на застраховател

Обява за избор на застраховател на имуществото, автомобилите и персонала на дружеството за 2021 г. Дата на обявяване: 30.11.2020 г. Крайна дата за подаване на документи: : 18.12.2020г. /включително/. Обява за избор на застраховател на имуществото, автомобилите и...

Обява за финансов одит

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит Дата на обявяване: 30.11.2020 г. Крайна дата за подаване на документи: : 15.12.2020г. /включително/. Оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет...

Тръжна документация

   Тръжна документация за отдаване под наем дълготрайни активи /помещения/, находящи се в гр. София, бул. Климент Охридски №14, собственост на „Минпроект“ ЕАД. Дата на обявяване: 18.08.2020г. Крайна дата за подаване на документи: : 30.09.2020г. /включително/. Търгът...

Ден на Миньора

УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ И СЛУЖИТЕЛИ За мен е чест и удоволствие от името на ръководството да поздравя колектива на „Минпроект“ ЕАД по повод професионалния празник Ден на миньора. Трудът на българския миньор остава все така труден, тежък и отговорен и затова заслужава...

Тръжна документация за отдаване под наем

 Тръжна документация за отдаване под наем на дълготрайни активи /помещения/ Дата на обявяване: 28.02.2020 г. Крайна дата за подаване на документи: : 13.03.2020г. /включително/. Тръжна документация за отдаване под наем на дълготрайни активи /помещения/, находящи се в...