Проектант по част Хидротехническо строителство

ОТГОВОРНОСТИ:

– Проектиране на хидротехнически съоръжения във всички фази – от предпроектни проучвания до работен проект;
– Изготвяне на количествени сметки;
– Участие в работни срещи и авторски надзор на проектираните обекти;

ИЗИСКВАНИЯ:
– Завършено висше образование, магистърска степен – специалност „Хидротехническо строителство“;
– Пълна проектантска правоспособност по специалността (валидно удостоверение);
– Опит в областта на проектирането минимум 3 години;
– Способност за самостоятелна работа;

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ:
– Отлични умения за работа със софтуерни продукти: AutoCAD, Civil 3D, MS Office. Умения за работа със специализиран софтуер за хидравлични изчисления;
– Отлично познаване на процеса на проектиране, на действащата в България нормативна уредба, както и на строителните практики, материали и технологии;
– Отлични умения за работа в екип;
– Отговорно отношение към работата;
– Коректност и лоялност;
– Организираност и прецизност;
– Ползване на английски език на работно ниво;

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:
– Постоянен трудов договор;
– Дългосрочна ангажираност;
– Добър социален пакет;
– Коректни трудови взаимоотношения;
– Материално стимулиране при доказани резултати;
– Работа в добре квалифициран екип по интересни и разнообразни проекти;

Кандидатстване

Ако проявите интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте на
email: office@minproekt.com

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.