Геодезист

„Минпроект“ ЕАД е държавна фирма с над 60-годишен опит в проектиране на минно-добивни, промишлени и граждански обекти. За попълване на екипа ни търсим да назначим геодезист с опит

ОТГОВОРНОСТИ:
– Извършване и обработка на геодезически измервания;
– Изработване на част „Геодезическа“ към инвестиционни проекти
– Изработване на ПУП
– Трасиране на проектираните обекти
– Участие в работни срещи и авторски надзор на проектираните обекти;

ИЗИСКВАНИЯ:
– Завършено висше образование, магистърска степен – Геодезия или Маркшайдерство;
– Способност за самостоятелна работа;

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ:
– Отлични умения за работа CAD програми и софтуер за обработка на измервания (АutoCAD, CIVIL, MKAD, Tplan).
– Умения за работа с измервателна техника;
– Отлични умения за работа в екип;
– Отговорно отношение към работата;
– Коректност и лоялност;
– Организираност и прецизност;

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:
– Постоянен трудов договор;
– Дългосрочна ангажираност;
– Добър социален пакет;
– Коректни трудови взаимоотношения;
– Материално стимулиране при доказани резултати;
– Работа в добре квалифициран екип по интересни и разнообразни проекти;

 

Кандидатстване

Ако проявите интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте на
email: office@minproekt.com

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.