Автоматизация – проектант

Отговорности

– Проектиране на автоматизирани системи за управление на процеси в добивния и преработвателния индустриален сектор;
– Изготвяне на спецификации и инструкции за въвеждане в експлоатация и управление, съгласно техническото задание;
– Релейна защита на подстанции до 110 kV (Вторична комутация);
– Подготовка на технически оферти;
– Участие в работни срещи и авторски надзор на проектираните обекти;

Изисквания
Завършено висше образование магистърска степен в ТУ, МГУ или ХТМУ – специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ или еквивалентна;
Много добра компютърна грамотност – AutoCAD, MS Office, EPLAN, специализиран софтуер;

Умения за работа в екип, аналитично мислене, организираност;

Като предимство ще се приема:
Предишен опит в проектирането на ел. проводи и подстанции;

Кандидатстване

Ако проявите интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте на
email: office@minproekt.com

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.