Тръжна документация за отдаване под наем на дълготрайни активи /помещения/

Дата на обявяване: 28.02.2020 г.
Крайна дата за подаване на документи: : 13.03.2020г. /включително/.

Тръжна документация за отдаване под наем на дълготрайни активи /помещения/, находящи се в гр. София, бул. Климент Охридски  № 14, собственост на  „Минпроект“ ЕАД.