Система за управление на качеството в „Минпроект“ ЕАД

Първата Система за управление на качеството в „Минпроект“ ЕАД беше внедрена и сертифицирана през 2004г. за съответствие със стандарт ISO 9001:2000 и по късно ISO 9001:2008. Надграждайки Системата за управление на качеството с изискванията на стандарти ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 и новата версия на стандарт ISO 9001:2015, „Минпроект“ ЕАД разработи и внедри Интегрирана система за управление с което цели да постигне и демонстрира добра резултатност по отношение на намаляване на въздействието върху околната среда при своята дейност, осигуряване на жизнена работна среда и управление на рисковете за здравето и безопасността при работа. ИСУ е сертифицирана от Bureau Veritas Certification на 06.11.2017г.