Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 24.08.2018 г.
Крайна дата за подаване на документи: : 10.09.2018г. /включително/.

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година.