Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит

Дата на обявяване: 01.10.2019 г.
Крайна дата за подаване на документи: : 18.10.2019г. /включително/.

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 година.