Членства и сертификати

  • Сертификат №BG.120868Q/U от BUREAU VERITAS Sertfication
  • Разрешение №109-ОС/07.06.2016 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Заповед №А-209/21.03.2017 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Разрешение №110-ОС/08.06.2016 г. от Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор
  • Удостоверение от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
  • Сертификат от ФНТС – Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия
  • Сертификат от Българска минна камара
  • Удостоверение от Български институт за стандартизация