Покана за представяне на оферта за предоставяне на финансови услуги Дата на обявяване: 29.09.2017 Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2017 На основание т. 4.3. от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови...